ΠΕ Βοιωτίας: Προσφορά για την προμήθεια Ασφαλτομίγματος σε δοχεια των 25 χλγ.

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής υποβολής προσφοράς να καταθέσουν  προσφορά για την Προμήθεια Ασφαλτομίγματος σε δοχεια των 25 χλγ.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Βοιωτίας,Δ/νση Τεχνικών Εργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Εργων

email: geytaxias@viotia.gr,  Φίλωνος 35-39 – Λιβαδειά( 2ος όροφος), 32100

108332-876-DIAKIRIKSI.pdf
108332-876-PERILIPSI_ASFALTOSTROSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 10000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 07/07/2016
Ημ/νία λήξης: 26/07/2016
ΑΔΑ: 6ΙΠ27ΛΗ-ΝΝΒ
Αρ. Πρωτ.: 2898/106252/7-7-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 108332/876/11-07-2016