ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 11 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΤΙΛΙΑ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017»

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 11 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΣΤΙΛΙΑ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ,

email: a.kokkinos@fokida.gr, Γιδογιάννου 31, ΤΚ 33100 Αμφισσα, τηλ: 2265-350576, φαξ: 2265-350565

Πληροφορίες: Ασημάκης Κόκκινος

107499-870-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
107214-861-TEXNIKI_EKTHESI_1.pdf
107499-870-exerxomeno.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 05/07/2016
Ημ/νία λήξης: 05/07/2016
ΑΔΑ: Ω6ΞΡ7ΛΗ-Τ3Ξ
Αρ. Πρωτ.: 106897/2699
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 107499/870/08-07-2016