Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου MCPHAIL στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του δάκου για τα έτη 2021 & 2022 στην Π.Ε.Εύβοιας

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου MCPHAIL στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του δάκου για τα έτη 2021 & 2022 στην Π.Ε.Εύβοιας

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ,ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΤΗΛ 2221353710-711, FAX. 2221036073.

 

ΑΔΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2021-2022

ΑΔΑΜ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2021-2022

ΤΕΥΔ_ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2021-2022 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 164552,64€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 06/04/2021
Ημ/νία λήξης: 25/04/2021
ΑΔΑ: Ω0ΖΘ7ΛΗ-ΕΕΨ
Αρ. Πρωτ.: 68824/1868
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email