ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΑΡΑΘΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΑΡΑΘΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ 566»

Στοιχεία Επικοινωνίας: Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων , email: m.kastilia@fokida.gr, Γιδογιάννου 31, ΤΚ 33100 Αμφισσα, τηλ: 2265-350572, φαξ: 2265-350565

100621_853_diakirixi.pdf
106021_853_texniki_perigrafi.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 150000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 01/07/2016
Ημ/νία λήξης: 18/08/2016
ΑΔΑ: 6ΓΚΡ7ΛΗ-ΔΤΨ
Αρ. Πρωτ.: 103846/2601
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 106021/853