ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ» – ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ 566»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ,

email: a.kokkinos@fokida.gr, τηλ: 2265-350576, φαξ: 2265-350565, Γιδογιάννου 31- Αμφισσα, ΤΚ 33100

Πληροφορίες: Aρµόδιοι  υπάλληλοι  για  επικοινωνία:   κα Λίτσα  Παπαδοπούλου  &  Ασηµάκης Κόκκινος

104915-849-DIAVIVASTIKO.pdf
104915-849-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
104915-849-TEXNIKI_EKTHESI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 440000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 30/06/2016
Ημ/νία λήξης: 30/06/2016
ΑΔΑ: 7Ψ4Γ7ΛΗ-Ω38
Αρ. Πρωτ.: 103806/2598
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 104915/849/05-07-2016