Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 179879

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 179879

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

Τ.Δ/νση:Υψηλάντου 4, Τ.Κ.35131, Λαμία, Πληροφορίες:Χρυσάνθη Κοντακτσή τηλ.: 22313-554218 fax: 22313-54222,

email: x.kontaktsi@pste.gov.gr.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γ.Ε.Σ.Υ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ_

ΕΣΥ

Περιγραφικό τιμολόγιο

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 2021-1

Τεχνική έκθεση εργασιών

ΦΑΥ

ΨΔΠΘ7ΛΗ-1Α9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ)

ΩΓΧΔ7ΛΗ-2Λ5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑΜ)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2450000
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά
Ημ/νία έκδοσης: 26/03/2021
Ημ/νία λήξης: 19/04/2021
ΑΔΑ: ΩΓΧΔ7ΛΗ-2Λ5
Αρ. Πρωτ.: 60734/3415
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 62503/625
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email