Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, για την προμήθεια οκτώ (8) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες απεικόνισης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, για την προμήθεια οκτώ (8) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνες απεικόνισης

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

τηλ.φαξ: 2237350726, email: f.karathanou@evr.pste.gov.gr, Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

1130 ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 8ΗΥ (1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (1)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 5999,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 19/03/2021
Ημ/νία λήξης: 29/03/2021
Αρ. Πρωτ.: 55453/1130/19-03-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email