Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ για τα έτη 2015 – 2016 κ 2017 ΥΠΟΕΡΓΟ : Αποκατάσταση Ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων επί της υπ αριθμ 8 επαρχιακής οδού

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ  για τα έτη  2015  – 2016 κ 2017   ΥΠΟΕΡΓΟ : Αποκατάσταση Ζημιών  ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων επί της υπ αριθμ 8 επαρχιακής οδού

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ,

email: dte-fok@pste.gov.gr, τηλ: 2265-350573, φαξ: 2265-350565, Γιδογιάννου 31, ΤΚ 33100 Αμφισσα,

Πληροφορίες: N. Λακαφώσης

102504-820-DIAKIRIKSI.doc
102504-820-DIAKIRIKSI.pdf
102504-820-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
102504-820-PROIPOLOGISMOS.pdf
102504-820-TEXNIKI_PERIGRAFI_MELETHS.pdf
102504-820-DIAKIRIKSI_1.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 70000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 19/07/2016
Ημ/νία λήξης: 30/12/2016
ΑΔΑ: ΩΤΨ27ΛΗ_ΝΔ9
Αρ. Πρωτ.: 98497/2438
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 102504/820/01-07-2016