Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 Υποέργο : Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών”

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1000000
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 06/04/2021
Ημ/νία λήξης: 09/04/2021
ΑΔΑ: Ω8Ο77ΛΗ-ΜΛΚ
Αρ. Πρωτ.: 1029/53340
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 56199/559
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email