ΠΕ Φθιώτιδας-Aνοιχτός διαγωνισμός του έργου:Αντιπλημμυρική προστασία δρόμου ΠΑΘΕ-Γλύφα

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Αντιπλημμυρική προστασία δρόμου ΠΑΘΕ-Γλύφα

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΕ Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Email: dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.:2231354200,Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Ι.Ζωβοίλης

 

 

50799-321-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 62000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 24/04/2015
Ημ/νία λήξης: 12/05/2015
ΑΔΑ: Ω0Ψ57ΛΗ-ΞΞΙ
Αρ. Πρωτ.: 50474/1911/20-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 50799/321/20-04-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email