Προμήθεια ειδών παντοπωλείου , ελαιολάδου, ειδών κρεοπωλείου, βρεφικών τροφών , οποροκηπευτικά για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π) Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής(ΤΕΒΑ) για το Νομό Φωκίδας

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου , ελαιολάδου, ειδών κρεοπωλέιου, βρεφικών τροφών , οποροκηπευτικά για το επιχειρισιακό πρόγραμμα (Ε.Π) Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής(ΤΕΒΑ) για το Νομό Φωκίδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

e-mail: m.kapareli@fokida.gr,ΤΗΛ.:2265350514 ,  ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100

 

 

 

101637-812-DIAKIRIKSI.pdf
101637-812-PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 214056,27€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 01/07/2016
Ημ/νία λήξης: 01/08/2016
ΑΔΑ: 63ΔΕ7ΛΗ-ΦΨ9
Αρ. Πρωτ.: 100535/2477/28-06-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 101637/812/30-6-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email