Αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη στον Ταξιάρχη Ωρεών Ν.Εύβοιας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΩΡΕΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,

ΤΗΛ: 2221353811- 2221353818, ΜΠΟΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ file

ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 260000
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 24/02/2021
Ημ/νία λήξης: 26/03/2021
ΑΔΑ: ΨΑ107ΛΗ-Τ63
Αρ. Πρωτ.: 39095/1411
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email