ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την “Μίσθωση μηχανημάτων έργων για την εξεταστική διαδικασία του Ν. 3982/11 για τις ανάγκες της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων”.

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 5000
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Ενεργειακά
Ημ/νία έκδοσης: 22/02/2021
Ημ/νία λήξης: 03/03/2021
Αρ. Πρωτ.: 36506/1620
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 36521/405
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email