Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017ΥΠΟΕΡΓΟ : Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην υπ αριθμ 5 επαρχιακή οδού Καστριώτισσα – Μαυρολιθάρι-Πυρά

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017

Υποέργο: Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων στην υπ.αριθμ.5 επαρχ.οδό Καστριώτισσα-Μαυρολιθάρι-Πυρά

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

email: dte-fok@pste.gov.gr, τηλ.2265-350573, φαξ: 2265-350565, Γιδογιάννου 31- Άμφισσα, 33100

Πληροφορίες: N. Λακαφώσης

102482-819-ARXEIO_PERILIPSIS.pdf
102482-819-DIAKIRIKSI.pdf
102482-819-DIAVIVASTIKO_EFHMERIDES.pdf
102482-819-PROIPOLOGISMOS.pdf
102482-819-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
102482-819-DIAKIRIKSI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 70000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 16/07/2016
Ημ/νία λήξης: 30/12/2016
ΑΔΑ: ΩΤΨ27ΛΗ_ΝΔ9
Αρ. Πρωτ.: 98497/2438
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 102482/819/29-06-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email