Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Π.Ε Ευρυτανίας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ, ΤΗΛ. 2237352421.

Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ.

ΕΣΥ ΑΑ

Π.Υ ΑΑ

Περίληψη με ΑΔΑ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ ΑΑ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΑ

ΤΙΜ ΑΑ

313_18-2-2021

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 416393,22€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υλικά - Είδη καθαριότητας, Οδοποιΐα, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 18/02/2021
Ημ/νία λήξης: 23/03/2021
ΑΔΑ: ΨΙΥΩ7ΛΗ-ΥΞ7
Αρ. Πρωτ.: 32055/265/15-02-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email