Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)»

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)»

Τηλ.: 2261350252
FAX: 2261350239
Πληρ.:  ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
e-mail: skaramousketas@viotia.gr

1_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4.428.000 NEO_signed_signed

2.1_21PROC008150647 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔ ΔΙΚΤ Α ΦΑΣΗ

2_21PROC008150601 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔ ΔΙΚΤ Α ΦΑΣΗ

3_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21_22 4.428.000_signed_signed

4_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4.428.000,00 NEO_signed_signed

6_ΤΣΥ_signed_signed

8_espd-request-v2 (3)τελικο

9_Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___100221_signed

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_signed

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 4428000,00
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/02/2021
Ημ/νία λήξης: 05/03/2021
ΑΔΑ: 6ΙΕ47ΛΗ-ΚΥΚ
Αρ. Πρωτ.: 558/31099/12-02-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email