ΠΕ Εύβοιας: Συντήρηση Οδικού Δικτύου περιοχής Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας

Συντήρηση Οδικού Δικτύου περιοχής Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού & Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.Άννας ΠΕ Εύβοιας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Εργων

τηλ. 2221353818-2221353810 , Μερτίρη Παρασκευή- Κωτσόπουλος Αντώνιος

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ:  Αναβολή  της  προγραµµατισµένης  δηµοπρασίας  του  έργου:  Συντήρηση  οδικού
δικτύου περιοχής δήµων Ιστιαίας– Αιδηψού& Μαντουδίου– Λίµνης– Αγ. Άννας.
Σας ενηµερώνουµε ότι η δηµοπρασία του έργου:’’ Συντήρηση δικού δικτύου περιοχής δήµων
Ιστιαίας –  Αιδηψού &  Μαντουδίου –  Λίµνης –  Αγ.  Άννας  ‘’  που  ήταν  προγραµµατισµένη  να
διεξαχθεί την Τρίτη  19/07/16 και ώρα10:00 πµ  Αναβάλλεται.
Οι  ενδιαφερόµενοι  θα  λάβουν  γνώση  για  την  νέα  ηµεροµηνία  δηµοπράτησης  και  για  τα
συµβατικά  τεύχη  του  διαγωνισµού(∆ιακήρυξη,  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  κλπ)  από  την  ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr, .

101025-806-ANAVOLI_DHMOPRASIAS_.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1500000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 28/06/2016
Ημ/νία λήξης: 19/07/2016
ΑΔΑ: 63Φ67ΛΗ-ΟΟ3
Αρ. Πρωτ.: 100505/2719
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 101025/806/29-06-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email