ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ & ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΓ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ & ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΓ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353818, ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 16 file-3

ΥΠΟΕΡΓΟ 16

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1860000
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 09/02/2021
Ημ/νία λήξης: 22/02/2021
ΑΔΑ: ΨΘ2Ν7ΛΗ-ΒΙ5
Αρ. Πρωτ.: 28776/973
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 31897/335
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email