Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για την ΠΕ Ευρυτανίας

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.)  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : o.giannioti@evr.pste.gov.gr, Τηλέφωνο  : 2237350713, Αριθμ. Τηλεομ.  : 2237350708, Γ. Καραϊσκάκη 1- Καρπενήσι, 36100

Πληροφορίες   : κα Ουρανία  Γιαννιώτη

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

94153-745-DIAKIRIKSI_PROXEIROU_DIAGONISMOU.pdf
94153-745-DIEFKRINISEIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 31239,58€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 16/06/2016
Ημ/νία λήξης: 04/07/2016
ΑΔΑ: 7ΓΡΤ7ΛΗ-ΡΔΚ
Αρ. Πρωτ.: 93635/1990/16-06-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 94153/745/16-06-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email