Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιολάδου, ειδών κρεοπωλείου, βρεφικών τροφών, οπωροκηπευτικά για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον νομό Ευρυτανίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

Διεύθ.Ηλ.Ταχ.: o.giannioti@evr.pste.gov.gr, τηλ.2237350713, αριθμ.Τηλεομ. 2237350708, Γ.Καραισκάκη 1- Καρπενήσι, 36100

Πληροφορίες: κα Ουρανία Γιαννιώτη

93634.1989-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 191264,07€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 20/06/2016
Ημ/νία λήξης: 18/07/2016
ΑΔΑ: ΩΙΤΞ7ΛΗ-62Υ
Αρ. Πρωτ.: 93634/1989/16-06-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 16-06-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email