Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διεθνής Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός προμήθειας  Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών  της ΠΕ Φθιώτιδας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: m.spathoulas@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353318,Ταχ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Κομνηνού Ελένη-Σπαθούλας Εμμανουήλ

50045-316-20150417-DIAGONISMOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 467630,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 15/04/2015
Ημ/νία λήξης: 26/05/2015
ΑΔΑ: Ω0497ΛΗ-Ρ3Ω
Αρ. Πρωτ.: 48852/1979/15-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 50045/316/17-04-2015