ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ & ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΓ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 12 (ΤΜΗΜΑ ΑΦΡΑΤΙ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. 44)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ & ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΓ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 12 (ΤΜΗΜΑ ΑΦΡΑΤΙ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. 44)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353818, ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 file-2

ΥΠΟΕΡΓΟ 8

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 5000000
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 10/02/2021
Ημ/νία λήξης: 24/02/2021
ΑΔΑ: Ω1637ΛΗ-ΛΟΖ
Αρ. Πρωτ.: 28810/979
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email