ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 4.920,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

Email: dmakri@viotia .gr,  Τηλ.: 2261350290,   FAX: 2261350265 , Φίλωνος 35-39,ΛΙΒΑΔΕΙΑ,32100  
                                             
Πληροφορίες .:  Δέσποινα Μακρή

 

 

93425-737-PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 4920,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Ενεργειακά
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2016
Ημ/νία λήξης: 22/06/2016
ΑΔΑ: 7ΜΝ47ΛΗ-ΦΩΥ
Αρ. Πρωτ.: οικ.3294
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 93425/737/15-06-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email