Π.Ε. Φθιώτιδας: Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Μπράλλου-Αθήνας στην περιοχή Κόμματος του Δήμου Λαμιέων

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –  προκηρύσσει ανοιχτό  διαγωνισμό για το Έργο   : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ  – ΜΠΡΑΛΛΟΥ  – ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακων Έργων

email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Υψηλάντη 4 – Λαμία, 35131

Πληροφορίες: Κ.ΓΡΙΒΑΣ

86184-673-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 10/06/2016
Ημ/νία λήξης: 28/06/2016
ΑΔΑ: ΩΚΡΤ7ΛΗ-ΠΞΖ
Αρ. Πρωτ.: 85577/3198/03-06-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 86184/673/06-06-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email