ΠΕ Φθιώτιδας:«Aποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επι της Εθνικής οδού 38 Λαμίας – Καρπενησίου»

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  τη  µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 38 ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  Προϋπολογισµού300.000,00  Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

 

Στοιχεία επικοινωνίας;

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακώ Έργων

email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354232, Fax.: 2231354230, Υψηλάντoυ 4 – Λαμία, 35131

Πληροφορίες: Αριστείδης Μακρής

85215-665-DIAKIRIKSI.pdf
84829-662-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DIMOPRASIAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 03/06/2016
Ημ/νία λήξης: 16/06/2016
ΑΔΑ: Ω5Δ17ΛΗ-ΦΣ3
Αρ. Πρωτ.: 84095/3133/01-06-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 85215/665/02-06-2016