ΠΕ Βοιωτίας: “Παροχή υπηρεσιών περιορισμού της ρύπανσης Cr (VI) – Εξασθενούς χρωμίου στην εκβολή αγωγού ομβρίων υδάτων στην Θέση ΜΑΪΛΗΣ στην περιοχή Οινοφύτων με την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικού εξοπλισμού”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Δημόσιου  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Cr (VI) – ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΪΛΗΣ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” της Π.Ε Βοιωτίας, προϋπολογισμού 48.384,00 € χωρίς ΦΠΑ »

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Φίλωνος 35-39, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2261350290-270,  Fax: 22613-50265, ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 32100

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Μακρή

 

85168-664-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 59969,16€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 02/06/2016
Ημ/νία λήξης: 16/06/2016
ΑΔΑ: 6Π8Κ7ΛΗ-62Π
Αρ. Πρωτ.: οικ.3038
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 85168/664/02-06-2016