Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φωκίδας

 

Διακήρυξη διεθνούς  ηλεκτρονικού  ανοικτού  µειοδοτικού  διαγωνισµού  για  την  ανάθεση υπηρεσιών  µεταφοράς  µαθητών,  χωρικής  αρµοδιότητας  Π.Ε.  Φωκίδας  για  τα σχολικά  έτη 2015-2016 & 2016-2017,  συνολικού  προϋπολογισµού1.686.944.00 € ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. (CPV 60130000-8  Υπηρεσίες  Ειδικών  Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,

Email: oikonomikes.ypiresies@fokida.gr, Τηλ.:2265350644,  Τ.Δ/νση: Άμφισσα, Τ.Κ. 33100

Πληροφορίες: Ξανθούλη Ιουλία

 

49643-314-DIAKIRIKSI.pdf
49643-314-DIEFKRINISEIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1686944,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 16/04/2015
Ημ/νία λήξης: 19/05/2015
ΑΔΑ: 6Κ3Ψ7ΛΗ-ΒΦ7
Αρ. Πρωτ.: 46179/2161/07-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 49643/314/16-04-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email