Περίληψη Διακήρυξης έργου: Επισκευή-Συντήρηση Κέντρου Υγείας Ψαχνών

Περίληψη Διακήρυξης έργου: Επισκευή-Συντήρηση Κέντρου Υγείας Ψαχνών

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353811- 2221353818, ΜΠΟΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥ ΨΑΧΝΩΝ file

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 270000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/01/2021
Ημ/νία λήξης: 24/02/2021
ΑΔΑ: 6Φ257ΛΗ-Ζ5Ω
Αρ. Πρωτ.: 17396/654
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email