Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ”,για χρονικό διάστημα τριών μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα: “Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ”,για χρονικό διάστημα τριών μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 13000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Υλικά - Είδη καθαριότητας
Ημ/νία έκδοσης: 21/01/2021
Ημ/νία λήξης: 29/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 9900/480
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email