Περίληψη διακήρυξης έργου: Μικρά λιμενικά έργα Παραλίας Αγίας Άννας με 0% Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΜΕ 0% Φ.Π.Α.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353837- 2221353818, ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΥΧΗ, ΣΧΕΔΙΑ κ΄ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΤΕ (ΖΙP1)

ΤΕΥΧΗ, ΣΧΕΔΙΑ κ΄AΠΟΦ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΤΕ2(ZIP2)
ΤΕΥΧΗ, ΣΧΕΔΙΑ κ΄ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΤΕ (ZIP3)

105731 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Συμπληρωματικός φάκελλος Νο 1

105731 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Συμπληρωματικός φάκελλος Νο 2

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΘΥ ΓΙΑ ΦΠΑ αντιστροφή υποχρέωσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΙΟ αντιστροφή υποχρέωσης

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 6955000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 21/01/2021
Ημ/νία λήξης: 22/02/2021
ΑΔΑ: ΨΝ2Β7ΛΗ-ΙΩ16
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email