3η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του ΔΣΑ

3η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του ΔΣΑ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών
email: mgkav@viotia.gr, τηλ. 22613 50270-50290, fax: 22613 50265
Πληροφορίες: Μαρία Γκαβογιαννάκη

 

ΑΝΑΡΤΕΑ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 56136,08€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 20/01/2021
Ημ/νία λήξης: 30/01/2021
ΑΔΑ: 21PROC008025868
Αρ. Πρωτ.: 11657_570
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email