Προμήθεια είκοσι εννέα (29) θέσεων γραφείου (4 θέσεις γραφείου με ψηλή πλάτη & 25 θέσεις γραφείου με χαμηλή πλάτη) και μίας (1) τροχήλατης συρταριέρας γραφείου, μέσω απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Εύβοιας

Προμήθεια είκοσι εννέα (29) θέσεων γραφείου (4 θέσεις γραφείου με ψηλή πλάτη & 25 θέσεις γραφείου με χαμηλή πλάτη) και μίας (1) τροχήλατης συρταριέρας γραφείου, μέσω απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Εύβοιας

 

  Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Τµήµα: Προµηθειών

 e-mail : giannoulakou.a@evia.pste.gov.gr, Αρ.Τηλεφ.: 22213 53710, FAX: 22210 36094, Λ. Χαϊνά 93- ΧΑΛΚΙ∆Α, 34100
                                 
       
  Πληροφορίες  : Αγγελική Γιαννουλάκου                    

73547-569-PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS_1.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1800,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 23/05/2016
Ημ/νία λήξης: 25/05/2016
ΑΔΑ: 7ΦΞΜ7ΛΗ-ΛΕΝ
Αρ. Πρωτ.: 72417/2854/13-05-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 20-5-2016