ΠΕ Βοιωτίας: Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µέσω απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες του έργου “Ίδρυση και εγκατάσταση Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο ∆ήµο Τανάγρας

Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µέσω απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες του έργου “Ίδρυση και εγκατάσταση Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο ∆ήµο Τανάγρας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε-mail :dmakri@viotia.gr, mgkav@viotia.gr, Τηλ.: 22613-50290, 50270, FAX: 22613-50265 Ταχ. ∆/νση: Φίλωνος 35-39-ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, Ταχ. Κώδ.: 321 00   

Πληροφορίες: Μαρία Γκαβογιαννάκη, Δεσποινα Μακρή

              

76848-603-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 4000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 18/05/2016
Ημ/νία λήξης: 23/05/2016
ΑΔΑ: Ω7ΒΩ7ΛΗ-ΥΗ8
Αρ. Πρωτ.: οικ.2716/18-5-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 76848-503/20-5-2016