ΠΕ Φθιώτιδας: Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού Αργυροχωρίου-Υπάτης

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΥΠΑΤΗΣ

  

     Στοιχεία επικοινωνίας:      

     Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
  

  email: dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200 Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4, Τ.Κ. 35131,
   

  Πληροφορίες: Ι. Ζωβοΐλης

          

75799-593-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DIMOPRASIAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 25000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 18/05/2016
Ημ/νία λήξης: 07/06/2016
ΑΔΑ: ΩΓΔΟ7ΛΗ-ΓΝ9
Αρ. Πρωτ.: 74340/2530/18-5-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 75799/593/19-05-2016