Διαγωνισμός για την ανάθεση της «Διαχείρισης άρδευσης Κωπαϊδικού Πεδίου»

Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της «Διαχείρισης

άρδευσης κωπαιδικού πεδίου»

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: dmakri@viotia.gr, Τηλ.:22613550290, Fax:2261350291, Τ.Δ/νση: Φίλωνος 35-393 Λιβαδειά, Τ.Κ. 32100

Πληροφορίες: Δέσποινα Μακρή

48415-301-20150415-ANOIXTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 147600,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωλογικά
Ημ/νία έκδοσης: 17/05/2015
Ημ/νία λήξης: 17/05/2015
ΑΔΑ: Ω2Φ17ΛΗ-6ΚΔ
Αρ. Πρωτ.: 1687/01-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 48415/301/15-04-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email