Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών της Π.Ε.Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς της

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ,Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

e-mail: i.xanthouli@fokida.gr, ΤΗΛ.:2265350644 , ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100

Πληροφορίες: Ξανθούλη Ιουλία

75394-589-DIAKIRIKSI_LIPANTIKON_KAFSIMON.pdf
75394-589-PERILIPSI_KAFSIMON.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 165726,76€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 20/05/2016
Ημ/νία λήξης: 20/06/2016
ΑΔΑ: 7ΕΤ17ΛΗ-ΜΥΔ
Αρ. Πρωτ.: 74713/1892/17-5-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 74394/589/18-5-2016