ΠΕ Εύβοιας: Προμήθεια είκοσι εννέα (29) θέσεων γραφείου (4 θέσεις γραφείου με ψηλή πλάτη & 25 θέσεις γραφείου με χαμηλή πλάτη) και μίας (1) τροχήλατης συρταριέρας γραφείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφορών για την προμήθεια είκοσι εννέα (29) θέσεων γραφείου (4 θέσεις γραφείου με ψηλή πλάτη & 25 θέσεις γραφείου με χαμηλή πλάτη) και μίας (1) τροχήλατης συρταριέρας γραφείου, μέσω απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

 e-mail : giannoulakou.a@evia.pste.gov.gr, Αρ.Τηλεφ.: 22213 53710, FAX : 22210 36094, Λ.Χαινά 93-Χαλκίδα, 34100.                                        
                                    
 Πληροφορίες  : Αγγελική Γιαννουλάκου          
 
 

 

73547-569-PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1800,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 17/05/2016
Ημ/νία λήξης: 19/05/2016
ΑΔΑ: Ω1527ΛΗ-ΣΞΚ
Αρ. Πρωτ.: 72417/2854/13-05-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 73547/569/16-05-2016