ΠΕ Εύβοιας: Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Σκύρου

Η  ∆ιεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Εύβοιας,  προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισµό  για  την  ανάθεση  του  έργου«Συντήρηση  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  Ν.  Σκύρου»,
µε προϋπολογισµό 400.000,00€.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών έργων

τηλ. 2221353818-2221353805, Χαινά 93-Χαλκίδα, 35100

Πληροφορίες: κα Μερτίρη Παρασκευή- κ.Κληματαριώτης Δημήτριος

73452-568-PERILIPSI_SKIROU.pdf
73452-568-DIAKIRIKSI.pdf
73452-568-EIDIKH_SYGGRAFH_YPOXREOSEON.pdf
73452-568-PROIPOLOGISMOS.pdf
73452-568-SAY_FAY.pdf
73452-568-TEXNIKH_PERIGRAFH.pdf
73452-568-TIMOLOGIO.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 400000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 16/05/2016
Ημ/νία λήξης: 07/06/2016
ΑΔΑ: ΩΣΑΛ7ΛΗ-Τ3Φ
Αρ. Πρωτ.: 73034/1962
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 73452/568/16-05-2016