Προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΕ Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την πρoμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε.Φωκίδας και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς της

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση Οικονομικού-Οικονομικού

Email: oikonomikes.ypiresies@fokida.gr, Τηλ.:2265350644, Fax:2265350639, Τ.Δ/νση:Γιδογιάννου 37,Aμφισσα, Τ.Κ. 33100

 Πληροφορίες: Ι.Ξανθούλη

43555-281-PROKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 212654,70€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 01/04/2015
Ημ/νία λήξης: 04/05/2015
ΑΔΑ: 6Α097ΛΗ-3ΛΠ
Αρ. Πρωτ.: 41635/1944/30-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 43555/281/01-04-2015