ΠΕ Εύβοιας:Προμήθεια είκοσι(20) συνολικά μπλοκ αποδείξεων για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Εύβοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υποβολής προσφορών για την προμήθεια είκοσι (20) συνολικά μπλοκ αποδείξεων, δέκα (10)  εισπράξεως Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών Μήκους και Βάρους, και δέκα (10) εισπράξεως Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών Όγκου και Επιφάνειας, μέσω απευθείας ανάθεσηςγια  τις  ανάγκες  του  Τµήµατος  Εµπορίου&  Τουρισµού  της  ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας.

  Στοιχεία επικοινωνίας:

  e-mail : giannoulakou.a@evia.pste.gov.gr, Αρ.Τηλεφ.: 22213 53710,  FAX  : 22210 36094                                             
 

Πληροφορίες  :κα Αγγελική Γιαννουλάκου   

 

 

 

 

                        
                       

 
 

70358-545-IPODEIGMA_MPLOK_MHKOUS_KAI_BAROUS.jpg
70358-545-MPLOK_APODEIKSEON.jpg
70358-545-PROSKLISI_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 15ο,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 11/05/2016
Ημ/νία λήξης: 13/05/2016
ΑΔΑ: 72Κ97ΛΗ-Ο57
Αρ. Πρωτ.: 69643/2729/10-05-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 70358/545/11-05-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email