Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας (2015)

Περίληψη διακήρυξης έργου : «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας (2015)»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

2221353818- 2221353822,

Πληροφορίες: Μερτίρη Παρασκευή – Κριτσιμάς Διαμαντής

69927-539-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
69927-539-DIAKIRIKSI_SINTIRISI.pdf
69927-539-PER.TIMOLOGIO_ODOPOIIAS.pdf
69927-539-PROIP.pdf
69927-539-SAY_FAY_ERGOU.pdf
69927-539-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
69927-539-ESY_ERGON_ODOPOIIAS.pdf
Γνωστοποίση Επαναδιεξαγωγής

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2000000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 10/05/2016
Ημ/νία λήξης: 31/05/2016
ΑΔΑ: ΩΔΒΤ7ΛΗ-ΙΡ9
Αρ. Πρωτ.: 69485/1862/10-05-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 69927/539/10-5-2016