Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός προμήθειας αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός προμήθειας αυτοκινήτου ΑΜΕΑ για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού

Email: g.skouras@fthiotida.pste.gov.gr, Τηλ.:2231353315, Fax:2231353353

 Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Γ.Σκούρας

43500_279_prokirixi.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 38000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 01/04/2015
Ημ/νία λήξης: 30/04/2015
ΑΔΑ: 7ΧΧΦ7ΛΗ-Τ02
Αρ. Πρωτ.: 42275/1696/31-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 43500/279/01-04-2015