Μεταφορά μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας προς τα εξεταστικά κέντρα Ευρυτανίας κατά την διεξαγωγή των Πανελλήνιων εξετάσεων 2016, σχολικού έτους 2015-2016

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  το  έργο:  «Μεταφορά  μαθητών  της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας προς τα εξεταστικά κέντρα Ευρυτανίας κατά  την διεξαγωγή των Πανελλήνιων εξετάσεων 2016, σχολικού έτους 2015-2016».

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

email : o.giannioti@evr.pste.gov.gr, Τηλ.: 2237350713, τηλεομ.  : 2237350726,  Γ. Καραϊσκάκη 1- Καρπενήσι, 36100

Πληροφορίες  : κα Ουρανία Γιαννιώτη

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1273,49€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 09/05/2016
Ημ/νία λήξης: 11/05/2016
ΑΔΑ: 7Δ8Ζ7ΛΗ-ΡΥΡ
Αρ. Πρωτ.: 68389/1511/09-05-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 68939/527/09-05-2016