ΠΕ Φθιώτιδας: Καθαρισμός γερμανικής τάφρου

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  , προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισµό για την ανάθεση  του  έργου: « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ» µε  προϋπολογισµό  450.000,00 ΕΥΡΩ,  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΣΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ,ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 email: h.stamatopoulou@fthiotida.pste.gov.gr, τηλ. 2231354238, Υψηλάντη 4, Τ.Κ.35131

 Πληροφορίες: Χ.Σταματοπούλου

 

65228-496-DIAKIRIKSI.pdf
65228-496-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 450000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 26/04/2016
Ημ/νία λήξης: 24/05/2016
ΑΔΑ: 7ΦΟΥ7ΛΗ-258
Αρ. Πρωτ.: 64519/1864/26-04-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 65228/496/26-04-2016