Προμήθεια έξι (6) σαρωτών εγγράφων (scanner), μέσω απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Δ/νσεων και Τμημάτων της Π.Ε. Εύβοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφορών για την προμήθεια έξι (6) σαρωτών εγγράφων (scanner), μέσω απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Δ/νσεων και Τμημάτων της Π.Ε. Εύβοιας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

              
Αρ.Τηλεφ.       : 22213 53710FAX, 22210 36094                                          

Πληροφορίες  : Αγγελική Γιαννουλάκου              

65345-497-PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 4132,80€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: , Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 04/05/2016
Ημ/νία λήξης: 06/05/2016
ΑΔΑ: 68Φ97ΛΗ-ΚΑΦ
Αρ. Πρωτ.: 169510/7425/26-04-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 65345/497/27-04-2016