ΠΕ Φθιώτιδας: Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –  προκηρύσσει Πρόχειρο   διαγωνισμό για την προμήθεια    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακων Έργων

email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Fax.2231354222,  Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4, Τ.Κ. 35131

Πληροφορίες: Γ.Μούρτζος

65174-493-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 30000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 26/04/2016
Ημ/νία λήξης: 11/05/2016
ΑΔΑ: 7ΓΔ67ΛΗ-ΡΝΣ
Αρ. Πρωτ.: 64153/1860/26-04-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 65533/500/27-04-2016