Επαναληπτικός Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου ΠΕ Εύβοιας

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση  κυλικείου στο Διοικητήριο της ΠΕ Εύβοιας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: andritsou.p@evia.pste.gov.gr, Τηλ.:2221353706,Τ.Δ/νση: Λ.Χαινά 93 Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Π.Ανδρίτσου

43488-276-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 90000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Είδη εστίασης και κατασκήνωσης
Ημ/νία έκδοσης: 30/03/2015
Ημ/νία λήξης: 15/04/2015
ΑΔΑ: 7ΦΝΠ7ΛΗ-705
Αρ. Πρωτ.: 41927/1741/30-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 43488/276/01-04-2015