Υποβολή προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση 240 μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION, μέσω απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση 240 μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION, μέσω απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Αγγελική Γιαννουλάκου                         

Αρ.Τηλεφ.       : 22213 53710                                       

FAX                : 22210 36094                                       

e-mail             : giannoulakou.a@evia.pste.gov.gr

 

prosklisi_4.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2300,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 25/04/2016
Ημ/νία λήξης: 27/04/2016
ΑΔΑ: ΩΧΛΩ7ΛΗ-9ΨΗ
Αρ. Πρωτ.: 62911/2526/22-04-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 63138/484/25-04-2016