Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Πρόχειρος  μειοδοτικός  διαγωνισμός  με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 24.600,00 με Φ.Π.Α.

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

email dmakri@viotia.gr ,Τηλέφωνο : 22613-50290, FAX: 22613-50265 Ταχ. Διεύθυνση : Φίλωνος 35-39,321 00

Πληροφορίες : Δ. Μακρή

60146-458-DIAKIRIKSI.pdf
60146-458-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 90000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/02/2016
Ημ/νία λήξης: 06/04/2016
ΑΔΑ: 6ΩΚΙ7ΛΗ-3Ν9
Αρ. Πρωτ.: 1232/24-02-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 19-04-2016