Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός  για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακης Ενότητας Βοιωτίας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: dmakri@viotia .gr, τηλ.: 2261350290, FAX: 2261350265, Φίλωνος 35-39 -Λιβαδειά, 321 00     
                                        
Πληροφορίες :  Δέσποινα Μακρή

 

 

56216-440-DIAKIRIKSI_KATHARIOTHTAS.pdf
56216-440-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_KATHARIOTHTAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 49200,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Καθαριότητα
Ημ/νία έκδοσης: 13/04/2016
Ημ/νία λήξης: 05/05/2016
ΑΔΑ: 7ΧΔΑ7ΛΗ-ΠΓΟ
Αρ. Πρωτ.: 2117/13-4-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 56216/440/13-4-2016